Ansatte

Kjørelærere

Jan Tore Gøranson - Daglig leder/kjørelærer

Tlf. 40 04 65 43
Underviser i Kl B og BE

Svein Erik Pettersen - Faglig leder/kjørelærer

Tlf. 91 54 38 30
Underviser i Kl A1, A, B, BE, traktor og moped

Reidun Ø. Guldahl - Kontoransvarlig